Podmienky používania

Fotogaléria SHMÚ je určená na dokumentáciu nebezpečných meteorologických alebo hydrologických javov a ich následkov, prípadne oblačných štruktúr, ktoré sa pri danom jave vyskytli.
Každý príspevok musí súvisieť s nebezpečným meteorologickým alebo hydrologickým javom.

Pre pridávanie príspevkov do galérie je nutné registrovať sa na svoje meno, registráciu schvaľuje administrátor.
Bez obrázka nie je možné pridať príspevok do galérie.

Každý príspevok musí obsahovať:
 1. lokalitu, v ktorej bol jav zaznamenaný,
 2. dátum a čas, kedy sa jav vyskytol (čo sa nemusí zhodovať s dátumom zhotovenia snímky, napr. popadané stromy zaznamenané niekoľko dní po udalosti...),
  • presný dátum a čas pri historických udalostiach nemusí byť známy, v takom prípade sa uvedie len približne podľa uváženia užívateľa,
 3. značky, ktoré slúžia na presnejší popis udalosti, a aj vyhľadávanie v galérii,
  • značky nie je možné pridávať úplne svojvoľne, podľa vlastného uváženia je možné vyberať len z predvolených značiek.

Každý príspevok pridaný užívateľom je uverejnený v galérii až po kontrole a schválení jedným z administrátorov stránky.

Pravidlá prispievania
 1. Všetky príspevky vo forme zaslaných fotografií sú dobrovoľné, bez nároku na honorár.
 2. Fotografie musia byť vo formáte JPG/JPEG a je možné pridať len 3 naraz.
 3. Autor fotografie poskytuje SHMÚ neobmedzený súhlas s použitím fotografie v rámci činnosti SHMÚ, napr. v správach, prezentáciách alebo odborných článkoch a pod. SHMÚ sa zaväzuje pri každom nakladaní s fotografiou uvádzať meno jej autora.
 4. Obrázky nie sú obsahovo upravované a za pravdivosť ani originalitu obrázkov SHMÚ nenesie zodpovednosť.
 5. Prispievatelia nesmú používať ilustračné fotografie z iných internetových stránok, časopisov alebo tlače, resp. z akýchkoľvek iných zdrojov, bez súhlasu držiteľa autorských práv.
 6. SHMÚ nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie fotografie prispievateľom, ktorá nezodpovedá menu autora, je zverejnená bez súhlasu pôvodného autora, nie je originálna, alebo sú v nej uskutočňované dodatočné zásahy.
 7. Ak na stránke SHMÚ uvidíte fotografiu, ktorá nezodpovedá menu autora, resp. sú v nej urobené dodatočné zásahy alebo úpravy, upozornite administrátorov stránky (poslaním e-mailu na adresu foto@shmu.sk, ktorí ju po posúdení oprávnenosti môžu zmazať.
 8. Príspevok nesmie obsahovať:
  • urážlivé, citlivé či kompromitujúce informácie o iných osobách,
  • blízke snímky osôb, tvárí,
  • vodotlač, copyright a pod.
 9. Ak na stránke SHMÚ zverejníte fotografiu alebo text, vyslovujete svoj súhlas s vyššie uvedenými podmienkami zverejnenia Vašich fotografií a textov.
Ochrana osobných údajov